VAE Live show includes:

 1. News
 2. Discovery: Cultures; Trade shows & Events; Entertaining places; show biz;
 3. Service Talk Shows
  • Legal advice: Immigration
  • Real Estate
  • Architectural design
  • Psychology
  • Technology
  • Healthcare
  • Tourist & Overseas student consultancy
 4. Education
  • Teaching English by native speakers
  • Live for Knowledge exchanged by American Youth Anchor
 5. Entertainment: Music, Games, Introduction to Stars/Top songs/Top Movies
 6. Beaity: Fashion Show
 7. The Chef's Corner
 8. Live with oversea Anchors/audience
 9. Local & Overseas Commercial
 10. Donation Community

VAE Live bao gồm các chương trình:

 1. News (Tin Tức)
 2. Discovery (chuyện vòng quanh thế giới):
  • Văn hóa - Ẩm thực của từng vùng/nước
  • Giới thiệu các Hội chợ thương mại/Sự kiện; các khu du lịch/giải trí nổi tiếng; Những người thành đạt
 3. Các dịch vụ - Talk show với khách mời
  • Tư vấn Luật: Luật di trú/du & du lịch; Tư vấn về Bất động sản
  • Kiến trúc nhà đẹp
  • Chuyên gia tâm lý gia đình
  • Tư vấn về công nghệ các thiết bị
  • Tư vấn về Y khoa
 4. Chương trình dành cho các bạn thanh thiếu niên: Giáo dục & Các hoạt động thể thao – giải trí lành mạnh
 5. Chương trình cho người cao tuổi
 6. Chương trình Làm đẹp & Thời trang
 7. Cùng nhau vào bếp
 8. Cần mua – cần bán
 9. Xướng ngôn viên trong và ngoài nước cùng giao lưu với thính giả
 10. Nhận quãng cáo trong và ngoài nước
 11. Gốc từ thiện