VAE Live
"Voice of Arts & Entertainment"
Là nhịp cầu kết nối những thông điệp và thông tin hữu ích đến Quý vị trên khắp toàn cầu và các vùng phụ cận, được phát sóng qua mạng lưới trực tuyến và App 24/7.

  • - VAE là cầu nối giúp cộng đồng mạng người Việt và các nước ở khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn.
  • - Thâm nhập vào cuộc sống thực tể, nhằm trao đổi về kiến thức, văn hóa và giáo dục, để hướng các bạn trẻ hiểu và chọn cách sống lành mạnh – cách sống hòa đồng, biết chia sẽ và sống đắc nhân tâm.
  • - Các chương trình chủ yếu dành cho thính giả từ độ tuổi Teen, Sinh viên, các bậc phu huynh/Ông Bà, và các nhà thương gia.
  • - VAE sẽ mang những thông tin về thương mại hữu ích đến cho các Thương gia như giới thiệu về các hội chợ thương mại quốc tế/nguồn đối tác “Cung – Cầu”.

VAE Live là Đài Radio đầu tiên tại vùng Bắc Texas, Hoa Kỳ sử dụng kỹ thuật hiện đại kết nối với các vùng phụ cận và toàn cầu. Cùng với sự cộng tác của các Xướng Ngôn Viên có nhiều năm kinh nghiệm mang phong cách trẻ trung, VAE Live sẽ gửi đến quý thính giả các thông tin hữu ích - chính xác nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt và các cộng đồng bạn trên thế giới.


VAE Live luôn mang niềm vui đến mọi người.

 

VAE Live
"Voice of Arts & Entertainment"

Is a bridge that connects you 24/7 locally and globally, which is conveniently accessible on your portable  devices online and app for free.

  • -  VAE Live brings the true life from worldwide to Vietnamese culture, exchange acknowledge and heritage of a modern life for the young generation. 
  • -  VAE Live associates to Vietnamese people and amiable countries  from over the world.
  • -  The VAE Live objective is to deliver genuine life and exchange influential knowledge – diverse culture – prominent education in order to portray to the juveniles a healthy life with care.
  • -  This project serves to the audience of ages from teenagers, scholars, parents, grandparents, and businessmen.
  • -  VAE Live will recommend all trade shows and trade info to businessmen who is on the lookout for buyers and suppliers.

VAE Live is the first Vietnamese Radio station formed in a new high-end live stream station in North Texas, U.S.A. for local and global connection and associates to the Vietnamese community and amiable countries from over the world with a proud heritage of modernization by our professional and experienced Anchors. 

VAE Live is a platform to provide timely and significant programs to the worldwide community.