• Politics are not involved.
  • VAE Live associates to Vietnamese people and amiable countries from over the world.

  • The VAE Live objective is to deliver genuine life and exchange influential knowledge – diverse culture – prominent education in order to portray to the juveniles a healthy life with care.

  • This project serves to the audience of ages from teenagers, scholars, parents, grandparents, and businessmen.

  • VAE Live will recommend all trade shows and trade info to businessmen who is on the lookout for buyers and suppliers.

 

Là nhịp cầu kết nối những thông điệp và thông tin hữu ích đến Quý vị ở khắp toàn cầu và các vùng phụ cận, được phát sóng qua mạng lưới trực tuyến và qua ứng dụng (app) 24/7.

  • VAE không tham gia vào các chương trình/hoạt động mang tính chất chính trị.

  • VAE là cầu nối giúp cộng đồng mạng người Việt và các nước ở khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn.

  • Thâm nhập vào cuộc sống thực tể, nhằm trao đổi về kiến thức, văn hóa và giáo dục, để hướng các bạn trẻ hiểu và chọn cách sống lành mạnh – cách sống hòa đồng, biết chia sẽ và sống đắc nhân tâm.

  • Các chương trình chủ yếu dành cho thính giả từ độ tuổi Teen, Sinh viên, các bậc phu huynh/Ông Bà, và các nhà thương gia.

  • VAE sẽ mang những thông tin về thương mại hữu ích đến cho các Thương gia như giới thiệu về các hội chợ thương mại quốc tế/nguồn đối tác “Cung – Cầu”.